قسمت اول:

۱- شیرهائی که در سیستم لوله کشی گاز استفاده می شود، تا قطر ۵۰ میلی متر ( ۲ اینچ )باید از نوع برنجی ، ربع گرد توپکی و دنده ای طبق استاندارد ملی شماره ۴۰۴۷ و برای قطرهای بالاتر از ۵۰ میلی متر باید از نوع فولادی ربع گرد توپکی فلنچی ، جوشی و یا دنده ای طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران به شماره (۱۹۹۴) IGS-MS-PL-010 باشد .

۲- قطر شیر فرعی باید با قطر لوله گاز ورودی به هر آپارتمان یکسان باشد .

۳- اگر ملکی دارای چند ساختمان مجزا باشد ، هر ساختمان به غیر از شیر قطع کننده اصلی ، باید یک شیر قطع کننده داشته باشد .

۴-شیر اصلی مصرف باید بلافاصله بعد از کنتور و در ارتفاع ۱۸۰ سانتی متری از کف نصب شود .

۵- شیر فرعی - شیر واحد مسکونی : در ساختمانهای بیش از یک واحد مسکونی ، باید روی لوله انشعاب هر واحد منشعب از لوله های اصلی ، در ارتفاع مناسب و بدور از صدمات فیزیکی و  قابل دسترس برای ساکنین آن ساختمان ( ارتفاع حدود ۱۸۰سانتی متری ) برای قطع سریع و کامل جریان نصب شود .

۶- محور لوله شیر تمام دستگاههای گاز سوز باید افقی ،موازی دیوار و در جهت دستگاه گاز سوز باشد ، استثنائا شیرهای روشنائی می توانند قائم نصب گردند .

۷-نقاط انتهائی لوله کشی (و شیرها ) نباید در پشت درها و دستگاههای گازسوز واقع شود .

۸- دسته شير به وسيله پيچ و مهره بر روي شير ثابت شده باشد .

۹- شير بايد در حالت بسته در مقابل فشار هواي ۰.۷ بار  ( ۱۰ پوند بر اينچ مربع ) كاملا غير قابل نشت باقي بماند .

۱۰- کلیه شیرها در زمان بازرسی نصب شده باشند .

۱۱- نصب شير ۵۰ ميلي متر (۲ اينچ) بر روي لوله با قطر ۵۰ تا ۱۰۰ ميلي متر ( ۲ تا ۴ اينچ ) با استفاده از تبديل مجاز مي باشد .

۱۲- براي دستگاههاي گاز سوزي كه مابين قفسه بندي قرار مي گيرند ، شير انشعاب بايد بالاتر از ارتفاع قفسه ها باشد و مستقيما در بالا و يا پشت دستگاه گازسوز قرار نگيرد .

۱۳- در محلهائي كه شير گاز در مجاورت كليد و پريز برق ، جعبه تقسيم ، جعبه فيوز قرار مي گيرد ، شير گاز بايد در ارتفاع حداقل ۱۰ سانتي بالاتر از كليد يا پريز و يا در فاصله افقي ۱۰ سانتي متري از آنها نصب شود . اگر شير اجبارا در زير كليد يا پريز ( در تراز پائين تر از تراز ذكر شده ) قرار گيرد، يا بايستي حداقل ۱۰ سانتي متر فاصله افقي از لبه كليد و پريز داشته باشد و يا در حداقل ۵۰ سانتي متر فاصله با آن داشته باشد .

قسمت دوم:

۱-مي نيمم سايز ۲/۱ اينچ و ماكزيمم 2 اينچ مي باشد - شير فرعي هميشه هم سايز لوله گاز ورودی هر آپارتمان می باشد و همچنین حق كم كردن سايز لوله قبل از شير را هم نداريم.

۲-شيرها تا قطر 50 ميلي متر ( 2 اينچ ) : برنجي ، ربع گرد توپكي و دنده اي و براي قطر بالاتر از 50 ميلي متر فولادي * ربع گرد توپكي فلنچي ، جوشي و يا دنده اي .( البته بالاتر از50 ميلي متر مجازبه استفاده نيستيم )
شير در حالت بسته در مقابل فشار هواي 0.7 بار ( 10پوند بر اينچ مربع ) كاملا غير قابل نشت باشد .

توجه : نصب شیر ۵۰ میلی متر ( ۲ اینچ) بر روی لوله با قطر ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر ( ۲ تا ۴ اینچ) با استفاده از تبدیل مجاز می باشد .۳- شير دستگاه گازسوزيكه بين قفسه بندي قرار مي گيرد ، بايدبالاتر ازارتفاع قفسه ها باشد و نبايد در بالا و يا پشت دستگاه گازسوز قرار بگيرد .
۴- محور لوله شير تمام دستگاههای گاز سوز باید افقی ، موازي ديوار و درجهت دستگاه گازسوز باشد ،استثنائا شیرهای روشنائی می توانند قائم نصب گردند .
۵- شير مصرف در مواقع ضروري بايد حداقل 10 سانتي متر بالاتر از كليد و پريز قرار بگيرد . اگر شیر اجبارا در تراز پائين تر از ارتفاع كليد و پريز قرار گیرد رعایت حداقل فاصله ۵۰ سانتی متر ضروریست .

توجه : نصب شیر در تراز پائین تر از تراز ذکر شده و پائین تر از ارتفاع کلید و پریز در صورتی مجاز است که حداقل ۱۰ سانتی متر فاصله از لبه کلید و پریز داشته باشد .

۶- نصب شير 2 اينچ بر روي لوله تا قطر4 اينچ با تبديل مجاز است .
۷- كليه شيرها بايد زمان بازرسي نصب شده باشند .
۸- سرهاي انتهائي در پشت درها نباشند و اگر روكار باشند در محل خود با  بست به ديوار محكم گردند .
۹- اگرمحل مناسبي در نزديكي مصرف كننده براي نصب شير نباشد شيردر محل مناسب نصب وسپس تامصرف كننده با لوله رابط منتقل مي شود.

۱۰- شير اصلي: بلافاصله بعد از كنتور با فاصله  50 تا 60 سانتي متر از كنتور - حتما داخل ملك باشد - ارتفاع مناسب جهت دسترسي- هم سايز لوله اصلي و يا يك سايز پائين تر به شرطيكه سايز آن از سايز لوله خروجي كنتور كمتر نشود - نبايد به طرف كنتور باز شود .

۱۱- در تمام موارد شير با سايز لوله ماقبل خود هم سايز مي باشند .

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در ۸۹/۰۵/۱۳ و ساعت |